โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมเพื่อน้อมนำไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ กล่าวเปิด "โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมเพื่อน้อมนำไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวิเศษชัยชาญ จัดโดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
Date: 
August 31,2020