ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและงดเบี้ยปรับ

ประกาศ จากเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและงดเบี้ยปรับ ทางเทศบาลได้ขอขยายเวลาไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 หรือหากมีข้อสงสัย สอบถามเข้ามาได้ที่เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ต่อ กองคลัง โทร 035-631405 ค่ะ
Date: 
August 28,2020