ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานกินขนม ชมตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญร่วมโครงการกินขนม ชมตลาดศาลเจ้าโรงทอง ในวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม ๒๕๖5 ณ บริเวณสวนสาธารณะริมเขื่อนตลาดศาลเจ้าโรงทอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ตลาดเก่าที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับร้อยปี และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนและเป็นแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ขนมไทย ขนมโบราณ อาหารพื้นบ้านท้องถิ่น และส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
Date: 
June 29,2022