ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ขอเชิญประชาชน ร่วมกันแต่งกายใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ด้วยการประดับธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระฉายาลักษณ์พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
Date: 
July 09,2018