งานทำบุญตักบาตรและแปลอักษร ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ร่วมกับ ๒ ศูนย์พัฒนาฯ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราชสกุณา ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวิเศษไชยชาญ จัดให้มีงานทำบุญตักบาตรข้าวสาอาหารแห้ง พร้อมการแปลอักษร เพื่อถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการจัดทำกระทงเพื่อให้นักเรียน นำไปลอยในวันลอยกระทง
Date: 
November 14,2016