ติดตั้งป้ายซุ้มถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ พนักงานกองช่าง ออกติดตั้งป้ายซุ้มถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนปู่ดอก - ปู่ทองแก้ว) ฝั่งตำบลไผ่จำศิล #กองช่างเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
Date: 
April 21,2020