ติดต่อเทศบาลสำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3563-1405