ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแขวงเมืองวิเศษ(จากแยกถนนวิเศษ-ผักไห่ ถึงแยกถนนศาลเจ้า) หมู่ที่ 6,7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)