ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก-ถนนกาญจนาภิเษก1-ถนนกาญจนาภิเษก4-ถนนคลองวัดหลวง หมู่ที่ 3,4 ตำบลศาลเจ้า