ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนศาลเจ้า (จากแยกถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ถึงแยกถนนแขวงเมืองวิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)