ประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิธีประมูลราคา โดยวิธีเปิดเผยด้วยวาจา