ประชาสัมพันธ์สถานการณน้ำในเขตตลาดศาลเจ้าฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์.... สถานการณ์น้ำในเขตตลาดศาลเจ้าโรงทองและพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ยังอยู่ในสถานการณ์ปกติ ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ และอยากได้รับความช่วยเหลือ ให้เดินทางมาเขียนคำร้อง ได้ที่เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ หรือ โทร 035-631405 ในวันและเวลาราชการ
Date: 
September 29,2021