พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน ในหลวง ร ๙

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( ๑๐๐วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายปริญญา เขมชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ประธานในพิธี ณ วัดนางในธัมมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
Date: 
January 20,2017