พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ผู้นำท้องถิ่นและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายปริญญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ประธานในพิธี ณ วัดนางในธัมมิการาม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
Date: 
November 11,2016