พิธีเปิดซุ้มเฉลิม​พระ​เกียรติ​ บริเวณ​ถนนปู่ดอก ปู่ทองแก้ว

วันพฤหัส​บดีที่ 7 พฤษภ​าคม 2563 เวลา 15.00 น. นายวิชัย​ ลิมป์​วัฒนะ​ชัย​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​วิเศษ​ไชย​ชาญ​ สมาชิกสภาเทศบาล​ฯ และกรรมการชุมชน ร่วมกันเปิดซุ้มเฉลิม​พระ​เกียรติ​ บริเวณ​ถนนปู่ดอก ปู่ทองแก้ว (หลังบ้าน สส.)​ ตำ​บล​ไผ่​จ​ำ​ศีล​ อำ​เภอ​วิเศษ​ชัย​ชาญ​ จังหวัด​อ่างทอง
Date: 
May 08,2020