ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรอง ATK เชิงรุก ให้แก่ ครู นักเรียน บุคลากร นักการภารโรง และแม่ครัว พร้อมทั้งสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 นายศุภโชค ติยานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรอง ATK เชิงรุก ให้แก่ ครู นักเรียน บุคลากร นักการภารโรง และแม่ครัว พร้อมทั้งสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ดังนี้ -โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) จำนวน 1,000 คน -โรงเรียนวัดราชสกุณาฯ จำนวน 20 คน -โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ จำนวน 152 คน (พบผลบวก 1 คน) -โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม จำนวน 166 คน -โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ จำนวน 439 คน (พบผลบวก 4 คน
Date: 
May 18,2022