เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

PDF: 
AttachmentSize
wisetchaichan_budget60.pdf85.76 MB
Date: 
September 21,2016