โครงการชุมชนจักรยาน เพื่อสุขภาวะ วิเศษไชยชาญ เมืองน่าอยู่

วัยเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จัดกิจกรรมเวทีประชาคมคืนข้อมูลสู่ชุมชน พร้อมสร้างความเข้าใจในการสร้างชุมชนจักรยาน โดยเป็นการให้ความรู้ประโยชน์ของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร สัญญาณมือให้แก่ผู้ใช้จักรยาน จำนวน ๑๐๐ คน ณ ศุนย์พัฒนาอาชีพ(ศาลาหัวช้าง) ต.ศาลเจ้าโรงทอง อวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
Date: 
November 14,2016