โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ​คลองลำท่าแดงและโครงการพัฒนา​พื้นที่​เฉพาะ​ชุมชนวิเศษไชย​ชาญ​

วันอาทิตย​์ที่ 5 กรกฎาคม​ 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาล​ตำบล​วิเศษ​ไชย​ชาญ​คณะท่านสส.อ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัย​ชาญ​ คณะชมรมสุขภาพจังหวัด​อ่างทองและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์ร่วมกับกรมโยธาธิการ​และผังเมืองประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ​คลองลำท่าแดงและโครงการพัฒนา​พื้นที่​เฉพาะ​ชุมชนวิเศษไชย​ชาญ​ ดำเนินการภายใต้งานศึกษา​ความเหมาะสม​และออกแบบรายละเอียด​โครงการพัฒนา​พื้นที่ชุมชน​จังหวัด​อ่างทอง​ ณ ห้องประชุม​มูลนิธิ​การกุศล​วิเศษ​ไชย​ชาญ​ ตำ​บล​ศาลเจ้า​โรง​ทอง ​อําเภอ​วิเศษ​ชัย​ชาญ​ จังหวัด​อ่างทอง
Date: 
July 05,2020