โครงการสานสัมพันธ์ลูกรักด้วยครอบครัว กิจกรรม "วันแม่ ประจำปี 2562"

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ โดยกองการศึกษา จัดโครงการสานสัมพันธ์ลูกรักด้วยครอบครัว กิจกรรม "วันแม่ ประจำปี 2562" พร้อมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระอาจารย์ธรรมโชติ สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
Date: 
August 09,2019